Agenda

 • Praktische presentatie over Zelfvertrouwen & zelfredzaamheid
  Voor de ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool in Reduzum een praktische presentatie over: Zelfvertrouwen & zelfredzaamheid van je kind.
  Zit je kind lekker in z’n vel, heeft je zoon of dochter zelfvertrouwen? Of juist niet? De zelfredzaamheid van jouw kind vergroot het zelfvertrouwen. Hoe meer een kind
  zelfstandig kan, hoe meer vertrouwen een kind in zichzelf krijgt. Tijdens deze praktische presentatie kijken we naar wat je van je kind op een bepaalde leeftijd kunt vragen.
  En wat je kunt doen om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te vergroten. Je kunt de tips meteen thuis uitproberen!

  Woensdag 21 maart a.s. inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 - 21.00 uur
  Locatie : Trije Doarpen Skoalle Reduzum
   

 • Presentatie over Regels en Grenzen
  Voor de ouders van Sinne Pikemar geeft het Opvoedpunt een praktische presentatie over Regels en Grenzen, boordevol tips waar ouders thuis direct mee aan de slag kunnen.
  Dinsdag 20 maart, inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 - 21.15 uur

 • Speelcafé Grou
  Zaterdag 24 maart: ‘Zeg het met je handjes’ [gebaren voor baby’s & kinderen]
  Zaterdag 27 mei: Braderie met kraampjes rondom baby's en peuters, etc
  Tijd: 9.30 - 11.30 uur
  Locatie: Kinderopvang Friesma State Oostergoostraat 60 Grou
  2 euro per gezin met gratis koffie, thee, limonade en iets lekkers/gezonds erbij

  Het speelcafé wordt georganiseerd door:
  GGD Fryslân, Opvoedpunt Leeuwarden, het Dorpenteam,
  Opvoedpunt Leeuwarden, SKF, RiRaRixt, DoekvanRolien
  en Praktijk voor moeder en kind
  Meer informatie: T. 0566 - 62 04 62

 • Koffieochtenden met opvoedthema's in Reduzum
  Voor alle ouders van de kinderen op de basisschool en de peuterspeelzaal in Reduzum organiseert het Opvoedpunt samen met de jeugdverpleegkundige van de GGD en het Dorpenteam koffieochtenden met opvoedthema's.
  Data: maandag 16 april.
  Tijd: start bij het brengen van de kinderen vanaf 8.30 uur.
  Locatie: Trije Doarpen Skoalle Reduzum
  Thema’s : o.a. Opvoedpartyspel, speelgoed, zindelijk worden, slapen, regels & grenzen, ik ben 2 en ik zeg ‘nee’, voor jezelf opkomen, omgaan met social media.
  Aanmelden is niet nodig

 • Koffiecochtenden in Grou
  Voor alle ouders in van de scholen De Twa Fisken en Nijdjipskoalle organiseert het Opvoedpunt in samenwerking met het Dorpenteam koffieochtenden met opvoedthema's. Start vanaf 8.30 uur na het brengen van de kinderen.
  Data:  vrijdag 13 april, donderdag 7 juni.
  Locatie: gebouw De Twa Fisken / Nijdjipskoalle.          
  Aanmelden is niet nodig.

 • In gesprek over opvoeden op IKC Franciscus
  Op IKC Franciscus in Leeuwarden verzorgt Opvoedpunt Leeuwarden groepsgesprekken voor ouders van het IKC (van 14.15 - 15.15 uur tijdens de peuter-/kleutergym) op: 10 april en 12 juni. Aanmelden is niet nodig, meer informatie: avdmeer@ikcfranciscus.nl.