Agenda

 

  • Versterken van zelfvertouwen en zelfredzaamheid

Voor alle ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal Ukkepukkeplak een praktische presentatie over: het versterken van de zelfredzaamheid.

Is je kind zelfstandig? Wat kun je verwachten op een bepaalde leeftijd? De zelfredzaamheid van jouw kind vergroot het zelfvertrouwen. Hoe meer een kind zelfstandig kan, hoe meer vertrouwen een kind in zichzelf krijgt. Tijdens deze praktische presentatie kijken we naar wat je van je kind op een bepaalde leeftijd kunt vragen. En wat je kunt doen om de zelfredzaamheid te vergroten. Je kunt de tips meteen thuis uitproberen!

Donderdag 7 Februari a.s.
Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)
Locatie: psz Ukkepukkeplak Wergea
Aanmelden is niet nodig. Wij zien je graag!

 

  • Workshop ''Eet smakelijk''

Voor alle ouders van de kinderen op peuterspeelzaal 't Kattekuorke een workshop over: Voeding.

Zijn ‘’dat lust ik niet’’ of ‘’ toe nog drie hapjes’’ herkenbarewoorden aan tafel? Hoe houd je het gezellig aan de eettafel? Wat is gezonde voeding? Wel of niet een toetje? Wat vind je lastig? Welke tips heb je voor andere ouders? Onze pedagoog Jolanda Verschure geeft hierover deze ouderavond een workshop en gaat het gesprek aan. Het gaat deze avond om uitwisseling, praktische tips en oplossingen!

Dinsdag 5  Maart a.s.
Start: 20.00 uur
Locatie: ‘t Kattekuorke Jirnsum

 

  • Presentatie Regels en Grenzen

Voor alle ouders van de kinderen op de speelleergroep en groep 1 en 2 van de Trije Doarpen Skoalle.

Omgaan met regels en grenzen: het is één van de onderwerpen waar ouders vaak vragen over hebben. Dat is ook niet gek, want het is vaak niet eenvoudig om te zorgen voor duidelijke afspraken en om consequent te blijven. Deze bijeenkomst gaat over hoe ouders regels en grenzen maken die bij hun gezin passen en over hoe ze hun kinderen leren hiermee omgaan. In de workshop worden praktische tips gegeven door een pedagoog van het Opvoedpunt! En er is ook veel ruimte om ideeën en ervaringe uit te wisselen.

Woensdag 20  Maart a.s.
Start: 19.30 uur
Locatie: Trije Doarpen Skoalle Reduzum


 

  • Koffieochtenden met opvoedthema’s

Een koffieochtend samen met onze pedagoog Jolanda Verschure van het Opvoedpunt voor alle ouders van de kinderen op de  basisschool en de peuterspeelzaal in Reduzum. Thema zijn o.a. Opvoedpartyspel, speelgoed, zindelijk worden, slapen, regels & grenzen, voor jezelf opkomen, omgaan met social media.

Woensdag 10 april 2019.
Start bij het brengen van de kinderen vanaf 8.30 uur.
Locatie: Trije Doarpen Skoalle Reduzum
Aanmelden is niet nodig. Wij zien je graag! 

Meer informatie:  info@opvoedpuntleeuwarden.nl