Over het Opvoedpunt


Opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar je al jouw opvoedvragen kunt stellen. Bijvoorbeeld over slecht slapen of eetgedrag van peuters, pesten op school,
hoe maak ik mijn kind mediawijs, omgaan met een echtscheiding, social media of moeilijk gedrag van pubers. Geen opvoedonderwerp is te gek!
Stel je vraag digitaal of loop binnen tijdens een van de inloopspreekuren. Zodat je met een opvoedadviseur/pedagoog, in een persoonlijk gesprek,
naar een oplossing kunt zoeken. Ook kan een pedagoog bij jou thuis komen om samen naar de opvoedsituatie te kijken.

Bij het Opvoedpunt kunnen ouders (live, digitaal per mail of chat) informatie en advies krijgen over opvoeding.
Daarnaast beschikt Opvoedpunt Leeuwarden over aansprekend up-to-date documentatiemateriaal m.b.t.
opvoedingsondersteuning en worden workshops, groepsvoorlichting, groepsconsultatie en themabijeenkomsten georganiseerd.

Even bij het Opvoedpunt vragen
Loop je ergens tegenaan in de opvoeding van jouw kind(eren)? Even bij Opvoedpunt Leeuwarden vragen! Je kunt zo even bij het Opvoedpunt binnenlopen:

Wie kunnen bij Opvoedpunt Leeuwarden terecht?
Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, vrijwilligers en professionals uit de gemeente Leeuwarden.

Het aanbod van Opvoedpunt Leeuwarden sluit graag aan bij ouderinitiatieven, bestaande groepen ouders en vrijwilligers (scholen, kinderdagverblijven,
consultatiebureaus, sportclubs). Het aanbod is eveneens afgestemd op het aanwezige aanbod in de wijken/dorpen. Als ouders dat willen, helpt het
Opvoedpunt ouders verder op weg als er meer hulp nodig is.

Organisatie van Opvoedpunt Leeuwarden
Opvoedpunt Leeuwarden is een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân.
Met de komst van Opvoedpunt Leeuwarden houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op te bestaan in de gemeente Leeuwarden.

Waarom een Opvoedpunt in Leeuwarden?
Gemeente Leeuwarden wil het opvoedklimaat onder alle ouders versterken, zodat de eigen kracht wordt vergroot. Problemen worden als het kan direct opgelost.
Het natuurlijk netwerk is voor ouders de eerste informatiebron als het gaat om opvoedvragen, waarmee wordt bedoeld: familie, andere ouders, huisarts of
informatie van opvoedsites. Daarnaast kunnen ouders binnen de gemeente Leeuwarden ook bij de sociale wijkteams terecht. Niet alle ouders gaan voor vragen
naar het wijkteam. Zij kiezen ook andere wegen. Om dit te faciliteren richt de gemeente Leeuwarden het Opvoedpunt Leeuwarden in, uitgevoerd door de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân.